İş Sağlığı ve Güvenliği

Acacia Maden İşletmeleri yürütmekte olduğu tüm çalışmalarda çalışanlarının, yüklenicilerinin, ziyaretçilerinin kişisel sağlık ve güvenliğini azami derecede önemsemektedir. Olası kaza ve risklerden korunmaya yönelik olarak etkili bir İş Sağlığı ve Güvenliği sistemini benimseyerek olası kazaların önlenebileceğine inanmaktadır.

Acacia Maden’ in İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki esas amacı kazaları “Sıfır Zarar” hedefi doğrultusunda en aza indirmektir. Bu nedenle iştirak içerisinde tüm seviyelerde aktif bir katılım sağlanarak bu amaca ulaşılması hedeflenmektedir.

Bilinçli çalışan – bilinçli işveren olarak ilgili faaliyetlerinde kaza risklerini azaltmak için düzenli olarak sistematik ve etkin personel eğitimi, mesleğe ve tekniğe uygun güvenli iş uygulamaları, aktif ve güvenilir proje ve kişisel korunma ekipmanları, mevzuat ve standartlara uygun işletme ve bakım yönergeleri ve güvenlik kılavuzlarını çalışan ve yüklenicilerine sağlamaktadır.

İlgili personel ve yüklenicileri gerekli sağlık ve güvenlik standartlarına ve mevcut yasal mevzuata uymaktan, sağlık ve güvenlik planlarının eksiksiz şekilde hayata geçirilmesinden, çalışma alanlarının kontrol ve denetiminden, kaza ve olay incelemeleri esnasında yönetimle işbirliği yapmaktan sorumludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Politikası

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. faaliyetlerinin tüm boyutlarını güvenli bir sorumlulukla yürütme kararlılığında bir maden işletmesi olup, çalışanlarının ve içinde faaliyet gösterdiği toplulukların sağlık ve refahını gözetir.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. olarak faaliyetlerimizi yürütürken:

  • Çalışanlarımıza, alt işverenlerimize ve tüm ziyaretçilerimize daimi olarak sağlıklı ve güvenli bir işyeri,
  • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer kişilerin sağlığını, güvenliğini ve huzurunu koruma konusundaki sorumluluklarımızın yerine getirilmesini,
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata ve yönetimce belirlenen işletme standartlarına uyulmasını,
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ile ilgili sürekli gelişmelerin uygulanmasını ve uygun işletme standartlarının korunması için gerekli politikalarının gözden geçirilmesini,
  • İş sağlığı ve güvenliği risklerinin, her seviyede değerlendirildiği ve yönetildiği bir kültürün desteklenmesini,
  • Çalışanlarının sorumluluk duygusu ve işbirliği içerisinde hareket ettiği sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını oluşturmak için gerekli tüm ekipman ve sistemlerin teminini ve çalışanların eğitilmesini,
  • Acil durumlar için, etkili hazırlık ve müdahale sistemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını,
  • İşletmemizde duyarlı, sorumlu ve saygılı çalışmaların sürekliliğini,

Sağlayacağız.

GALERİ