İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

  • Temel değerin insan olduğu bilinciyle, insana değer katarak çalışmak,
  • Katma değer yaratan mutlu ve bağlı insan kaynağı oluşturmak,
  • İçten, dürüst ilişkiler paralelinde şeffaf iletişimi desteklemek,
  • Yenilikçi, çözüm üreten çalışanlarımızı desteklemek,
  • Hızlı, sonuç odaklı ve esnek yaklaşımımızla fark yaratmak,
  • Hedeflerimize ulaşmak ve sürdürülebilir çalışma ortamı yaratmak için kendini sürekli geliştiren çalışanları teşvik etmek,
  • Çevreye duyarlı yaklaşım ile çevreyi ve doğal kaynakları korumak ve bu bilinci tüm çalışanlar arasında yaymak.

Genel Bakış / İstihdam Politikası

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.’nin istihdam politikası her daim bulunduğu yöreyi kalkındırma önceliğiyle uygulanmaktadır. Personel alımlarında maden bölgesi ve yakınındaki yerleşim yerlerinden istihdam kaynaklarının değerlendirildiği bir işe alım süreci yürütülmektedir. Buna göre ihtiyaç duyulan personelin özellikleri net ve şeffaf şekilde belirlendikten sonra öncelik maden bölgesi ve civarı içerisindeki yerleşim yerlerine verilmekte sonrasında diğer civar yerleşim alanlarından adayların başvuruları değerlendirilmektedir. Uygun adayın bulunamaması halinde sırasıyla ilçe, il ve komşu iller ve Türkiye genelinden adaylar değerlendirilmektedir.

Etki Alanımız

Eğitim ve Geliştirme

Acacia Maden  İşletmeleri A.Ş. çalışanlarının iş başı yapmadan önce ilk olarak iş emniyeti  konularını kapsayan detaylı bir eğitimden geçmektir. Eğitimin kapsamı güvenli bir çalışma ortamı sağlanabilmesi ve güvenli bir çalışma için çalışanların temel olarak bilmesi gereken teknik ve sosyal konuları içerir. Bu temel eğitimleri almamış kişilerin işbaşı yapmaları kesinlikle yasaktır.

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçları, kendi bölümleri ve İnsan Kaynakları Bölümü işbirliği ile belirlenir. Eğitim ihtiyaçları belirlendikten sonra kurum içinde verilmesi uygun olan eğitimler için dışarıdan eğitmenler getirilmekte ya da genel katılıma açık eğitimler için çalışanlar eğitim firmalarına gönderilmektedir.

İşe Alım Süreçleri

İnsan Kaynakları Bölümüne bildirilen personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla Şirket İstihdam Politikası doğrultusunda öncelikle şirkete ait CV bankasında mevcut bulunan adaylar taranır. Uygun adayların bulunamaması durumunda İŞKUR ve anlaşmalı iş arama internet sitelerine gerekli ilan verilir. Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde pozisyona uygun olduğu düşünülen adaylar mülakat sürecine dahil edilir. Bu süreçte insan kaynakları ve ilgili bölüm yetkililerinden oluşan heyet mülakatları yürütür. Mülakatlarda insan kaynakları, adayın sahip olduğu davranışsal yetkinlikleri ve şirket kültürüne uyumunu değerlendirirken ilgili teknik bölüm ise adayın teknik yetkinliğini değerlendirmektedir.

Süreç sonunda mülakatı gerçekleştiren heyet tüm adayların değerlendirmelerini tamamlar, İnsan Kaynakları Bölümü uygun adaya iş teklifi yaparak işe alım sürecinin geri kalan adımlarını takip eder.

Performans Yönetimi.

Her yıl Aralık ayında Şirketin bir sonraki yıla ait hedefleri belirlenmekte bu hedefler personel ile paylaşılmaktadır. Şirket hedeflerine paralel olarak beyaz yaka personel tarafından kişisel hedefler belirlenir.

Ek Menfaatler

Şirketimiz bünyesinde çalışan personelimize ücret, yol ve yemek gibi standart menfaatler dışında ek menfaat olarak; personelimiz için priminin tamamı Şirketimiz tarafından karşılanan Özel Sağlık Sigortası ve tamamlayıcı uygulamaları sunulmaktadır. Ayrıca çalışılan pozisyonun özelliklerine göre belirli limitlerle cep telefonu hattı ve şirket araç tahsisi sağlanmaktadır.

Ödüller

Şirketimiz içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili iyileştirmede, öneride bulunan çalışanlarımıza ödüller verildiği gibi yıl içerisinde çeşitli yarışmalar düzenlenerek çalışanlara çeşitli ödüller verilmektedir.

İş Olanakları

Kariyer.net üzerinden iş başvurusu yapmak için lütfen tıklayınız.

Web sitemizden iş başvurusu yapmak için lütfen tıklayınız.

Etik Değerler Politikası

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. personelinin işe alınmasında ve sonraki tüm süreçlerinde yetkinlik, doğruluk, sorumluluk, dürüstlük, gizlilik ve objektiflik kriterleri göz önünde bulundurulur.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. işe alım süreçlerinde adayların belirlenmesi ve istihdamın gerçekleştirilmesi aşamaları her aday için eşit şekilde uygulanır.

Adaylara işe alım sürecinde siyasi görüşleri, dini inançları, etnik kökenleri vb. ile özel hayat bilgilerini içeren sorular yöneltilmez ve değerlendirmelerde dikkate alınmaz.

Bu ilkeler şirketimizdeki tüm İnsan Kaynakları süreçlerinde (performans değerlendirmesi, atama, terfi vb.) aynı titizlikle uygulanmaktadır.

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. personelinin uyması gereken ilkeler, Etik İlkeler Prosedürü’nde yazılı olarak düzenlenmiştir. İlkelere uygun davranmayan personel için uygulanacak yaptırımlar da aynı prosedürde tanımlanmış ve bu prosedür tüm personele açıklanmıştır.

Bunların yanı sıra hiç bir personel; muhataplarının şirkete, iştiraklerine veya herhangi bir başka tarafa ticari bir fayda ya da avantaj sağlayacak bir harekette bulunması için değerli hiçbir şeyi doğrudan veya dolaylı olarak teklif edemez, vermeye söz veremez.