Gökırmak Bakır Madeni

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., Kastamonu il merkezinin 70 km doğusunda bulunan Hanönü ilçesi sınırlarında GÖKIRMAK BAKIR MADENİ’ni işletmektedir. Tamamen yerli sermaye ile yatırımını tamamlayan Acacia Maden, kuruluşundan bugüne kadar alanında uzman çalışanlarıyla birlikte uluslararası piyasalarda her biri alanında söz sahibi kişi ve firmalar ile çalışmaktadır. Acacia Maden, ülkemizin doğal kaynaklarını azami verimlilikte değerlendirme hedefi ile altyapısını sürekli olarak güçlendirmekte, etik değerlere saygılı ve geliştirdiği sürdürülebilir madencilik vizyonu ile uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara uygun olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Gökırmak Bakır Madeninin bulunduğu ruhsat alanlarında Acacia tarafından 2007 yılından bu yana proje geliştirme ve inşaat faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Önceki dönemlerde devlet kurumlarının belirlediği önemli tespitler ve önceki çağlarda sürülmüş yeraltı galerileri üzerinde yoğunlaşan arama faaliyetleri, devamında tüm ruhsat sahası ve mücavir sahalarda devam ettirilmiştir. 2011 yılında İlbak Holding’in projeye dâhil olması ile uluslararası standartlara uygun olarak çalışmalara yön verilmiştir. Uluslararası uzman firmaların katılımlarıyla söz konusu proje sahasında detay cevher arama programı sürdürülmüştür. Bu program dâhilinde Gökırmak Bakır Rezerv sahasında jeofizik ve jeokimya çalışmaları, arama sondajları, jeoteknik ve hidrojeolojik sondajlar, su gözlem ve kontrol çalışmaları gibi birçok saha faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Detay arama ve proje geliştirme çalışmaları sonucunda 2014 yılının başında Almanya’da yerleşik IMC firması tarafından Fizibilite Çalışması Raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rapora ek olarak çevresel ve sosyal etki değerlendirme çalışmaları, detay mühendislik, tesis ve altyapı çalışmaları, jeoteknik ve maden planları iyileştirme çalışmaları dalında uzman birçok firma tarafından Acacia öncülüğünde tamamlanmıştır. 2015 yılının son çeyreğinde Avustralya’da yerleşik AMC firması tamamlanan tüm bu çalışmaları Detay Fizibilite Çalışması Raporu’nun genişletilmiş kapsamı içerisinde sunmuştur.

2016 yılı içerisinde Akfen Holding’in de projeye dâhil olmasıyla beraber proje saha faaliyetlerine hız verilmiş, çalışmaların kapsamı genişletilmiştir. 2017 yılının ilk çeyreğinde inşaat çalışmalarına paralel olarak Avrupa Birliği Çevre ve Sosyal Politikaları’na uygun olarak tamamlanan çevre ve sosyal etki değerlendirme raporları, uluslararası standart ve normlarda detay mühendislik çalışmaları ve JORC standartlarına göre geliştirilmiş maden kaynak ve rezerv tahminleri dâhil edilerek Mayıs 2017 tarihinde Detay Fizibilite Çalışması Raporu güncellenmiştir.

İşletme döneminde devam eden yatırımlar dahil toplam 300 milyon dolar yatırım bedeli mevcut olup bu meblağın yaklaşık %50’si öz sermayeden, kalan %50’lik kısmı ise üç yabancı bankanın oluşturduğu konsorsiyumdan proje finansmanı marifetiyle sağlanmıştır.

Gökırmak Bakır Madeni’nde, yılda 2 milyon ton cevher işlenerek yıllık 120 bin ton, %22 bakır içeriğine sahip konsantre üretilmektedir.

Daima insan odaklı yatırımı önemseyen ve “önce insan” ilkesiyle hareket eden Acacia Maden, ülkemizin yeraltı kaynaklarını en modern üretim yöntemleriyle ülke ekonomisine kazandırmayı hedeflemektedir.

Şirketimiz; arama, inşaat ve işletme öncesi madencilik faaliyetleri uluslararası standartlara uygun şekilde tamamlayarak 2019 yılı ilk çeyreğinde Bakır Konsantre üretimine başlamıştır.

Acacia Maden, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nin (İMMİB) 2020 yılı Aralık ayı raporuna göre 2020 yılında gerçekleştirdiği konsantre satışıyla;

  • Türkiye’deki maden ihracatında dördüncü,
  • bakır madeni ihracatında ise birinci sırada yer alarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Belirlenen cevher miktarının 10 yıl içerisinde üretilmesi, yörede bulunan maden ruhsatlarında arama çalışmalarına ağırlık vererek rezerv miktarının artırılması ve toplam maden ömrünün 20 yılın üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. Maden ömrü boyunca doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplamda 1.000’in üzerinde kişiye istihdam imkânı sağlanmaktadır.

Türkiye’nin ihracatına katkı sunmaya daha yeni başladık…

Şirketimiz; 8 yıl süren arama, inşaat ve işletme öncesi madencilik faaliyetlerini uluslararası standartlara uygun şekilde tamamlayarak 2019 yılı ilk çeyreğinde Kastamonu’nun Hanönü ilçesindeki maden ve tesislerinde Bakır Konsantresi üretimine başlamıştır. Üretimimizin henüz ikinci yılı olan 2020 yılında metalik maden kategorisinde Türkiye’nin en büyük 3. ihracatçısı olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra henüz ikinci üretim yılımızda Türkiye’nin Fortune 500 listesinde 372. sırada yerimizi aldık ve yine Fortune 500 listesinde “Mermer, Maden ve Cevherleri” kategorisinde Türkiye’nin en büyük 4. şirketi olarak yerimizi aldık.

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın, uluslararası ticareti de olumsuz etkilemiş ve çoğu sektörde büyük darboğazlar meydana getirmiştir. Dünyada birçok ülkede Covid-19’dan dolayı madencilik faaliyetleri durdurulmak zorunda kalınmıştır. 2020 yılında Covid-19’un olumsuz etkilerini çok iyi yöneterek bakır zenginleştirme tesisimiz tam kapasiteyle çalışmıştır. Salgının üretim ve piyasa koşulları üzerindeki olumsuz şartlardan asgari düzeyde etkilenmek üzere aldığımız yönetimsel önlemler, güçlü finansal yapımız ve ortaklarımızın destekleri sayesinde üretime ara vermeden ihracat hedeflerimizi gerçekleştirerek Türkiye’de büyüklük olarak önemli bir yer edindik.

2021 yılına da gerçekleştirdiğimiz hedeflerin verdiği yüksek motivasyonla güçlü bir şekilde girdik. 2021 yılında ihracatımızı bir önceki yıla göre ikiye katlayarak 200 milyon dolar hedefini aşmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde üretimimizi artırarak ihracatta her yıl daha fazla gelir elde etmek adına tesislerimizde iyileştirmeler yapıyor, sahip olduğumuz maden ruhsatlarında arama ve rezerv geliştirme çalışmalarına yatırımlar yapıyoruz. Tesisin cevher işleme kapasitesini ve metal kazanım randımanını artırmak üzere bugüne kadar yaptığımız iyileştirmeler sayesinde sürdürülebilir konsantre üretimine ara vermeden devam edeceğimize inanıyoruz. Bunun yanı sıra öncelikle bölgedeki maden işletme ruhsatlarımız olmak üzere tüm Türkiye’de metalik maden aramaları yaparak portföyümüzü çeşitlendirmek ve sektördeki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz.