Gökırmak Bakır Madeni

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., Kastamonu il merkezinin 70 km doğusunda bulunan Hanönü ilçesi sınırlarında GÖKIRMAK BAKIR MADENİ’ni işletmektedir. Acacia Maden, ülkemizin doğal kaynaklarını azami verimlilikte değerlendirme hedefi ile altyapısını sürekli olarak güçlendirmekte, etik değerlere saygılı ve geliştirdiği sürdürülebilir madencilik vizyonu ile uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara uygun olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Gökırmak Bakır Madeninin bulunduğu ruhsat alanlarında 2007 yılından bu yana proje geliştirme ve inşaat faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Önceki dönemlerde devlet kurumlarının belirlediği önemli tespitler ve önceki çağlarda sürülmüş yeraltı galerileri üzerinde yoğunlaşan arama faaliyetleri, devamında tüm ruhsat sahası ve mücavir sahalarda devam ettirilmiştir. 2011 yılında İlbak Holding’in projeye dâhil olması ile uluslararası standartlara uygun olarak çalışmalara yön verilmiştir. Uluslararası uzman firmaların katılımlarıyla söz konusu proje sahasında detay cevher arama programı sürdürülmüştür. Bu program dâhilinde Gökırmak Bakır Rezerv sahasında jeofizik ve jeokimya çalışmaları, arama sondajları, jeoteknik ve hidrojeolojik sondajlar, su gözlem ve kontrol çalışmaları gibi birçok saha faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Detay arama ve proje geliştirme çalışmaları sonucunda 2014 yılının başında Almanya’da yerleşik IMC firması tarafından Fizibilite Çalışması Raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rapora ek olarak çevresel ve sosyal etki değerlendirme çalışmaları, detay mühendislik, tesis ve altyapı çalışmaları, jeoteknik ve maden planları iyileştirme çalışmaları dalında uzman birçok firma tarafından Acacia öncülüğünde tamamlanmıştır. 2015 yılının son çeyreğinde Avustralya’da yerleşik AMC firması tamamlanan tüm bu çalışmaları Detay Fizibilite Çalışması Raporu’nun genişletilmiş kapsamı içerisinde sunmuştur.

2016 yılı içerisinde Akfen Holding’in de projeye dâhil olmasıyla beraber proje saha faaliyetlerine hız verilmiş, çalışmaların kapsamı genişletilmiştir. 2017 yılının ilk çeyreğinde inşaat çalışmalarına paralel olarak Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş Çevre ve Sosyal gerekliliklere uygun olarak tamamlanan çevre ve sosyal etki değerlendirme raporları, uluslararası standart ve normlarda detay mühendislik çalışmaları ve JORC standartlarına göre geliştirilmiş maden kaynak ve rezerv tahminleri dâhil edilerek Mayıs 2017 tarihinde Detay Fizibilite Çalışması Raporu güncellenmiştir.

Flotasyon Tesisi

Gökırmak Bakır Madeni’nde, yılda 2,4 milyon ton cevher işlenerek yıllık 160 bin kuru ton, %18 – %22  bakır içeriğine sahip konsantre üretilmektedir.

Açık Ocak Bakır Madeni

Daima insan odaklı yatırımı önemseyen ve “önce insan” ilkesiyle hareket eden Acacia Maden, ülkemizin yeraltı kaynaklarını en modern üretim yöntemleriyle ülke ekonomisine kazandırmayı hedeflemektedir.

Şirketimiz; arama, inşaat ve işletme öncesi madencilik faaliyetleri uluslararası standartlara uygun şekilde tamamlayarak 2019 yılı ilk çeyreğinde Bakır Konsantre üretimine başlamıştır.

Acacia Maden, 2022 yılında TİM tarafından açıklanan TİM 1000 sonuçlarına göre Şirket, bağlı ortaklığı olan dış ticaret firması Gökırmak Maden aracılığı ile yapmış olduğu toplamda 210.303.189 ABD Doları ihracat tutarı ile sektörel sıralamada (“madencilik”) 4.sırada, tüm Türkiye ‘deki ihracatçılar içinde ise 132.sırada yer almıştır.(Kaynak:  https://tim.org.tr/files/downloads/Ihracat1000/2022/2022_ilk_1000_web.xlsx)

Şirket’in madencilik faaliyetlerini yürütmekte olduğu açık ocak bakır madeni, flotasyon tesisi ve atık depolama tesislerinin bulunduğu ana ruhsat olan 88614 sicil numarasını haiz ruhsatın toplam alanı 5.943,75 hektar (ha)’dır. Bunun yanı sıra Şirket’in Kastamonu ili Hanönü ilçesi sınırları dâhilinde 5 adet daha IV. grup maden işletme ruhsatı mevcuttur. Şirket’in Amasya ili Göynücek ilçesinde 2.000,00 hektar (ha) alana sahip altın ve bakır potansiyeli bulunan IV. grup bir arama ruhsatı mevcuttur.

Şirket’in Hanönü ve Amasya’da sahip olduğu ruhsatlarda arama ve rezerv geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Türkiye’nin ihracatına katkı sunmaya daha yeni başladık…

Şirketimiz; 8 yıl süren arama, inşaat ve işletme öncesi madencilik faaliyetlerini uluslararası standartlara uygun şekilde tamamlayarak 2019 yılı ilk çeyreğinde Kastamonu’nun Hanönü ilçesindeki maden ve tesislerinde Bakır Konsantresi üretimine başlamıştır. Üretimimizin henüz ikinci yılı olan 2020 yılında metalik maden kategorisinde Türkiye’nin en büyük 3. ihracatçısı olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra henüz ikinci üretim yılımızda Türkiye’nin Fortune 500 listesinde 372. sırada yerimizi aldık ve yine Fortune 500 listesinde “Mermer, Maden ve Cevherleri” kategorisinde Türkiye’nin en büyük 4. şirketi olarak yerimizi aldık.

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın, uluslararası ticareti de olumsuz etkilemiş ve çoğu sektörde büyük darboğazlar meydana getirmiştir. Dünyada birçok ülkede Covid-19’dan dolayı madencilik faaliyetleri durdurulmak zorunda kalınmıştır. 2020 yılında Covid-19’un olumsuz etkilerini çok iyi yöneterek bakır zenginleştirme tesisimiz tam kapasiteyle çalışmıştır. Salgının üretim ve piyasa koşulları üzerindeki olumsuz şartlardan asgari düzeyde etkilenmek üzere aldığımız yönetimsel önlemler, güçlü finansal yapımız ve ortaklarımızın destekleri sayesinde üretime ara vermeden ihracat hedeflerimizi gerçekleştirerek Türkiye’de büyüklük olarak önemli bir yer edindik.

TİM’in açıkladığı ilk 1000 ihracatçı sıralamasında Şirket 2021 yılında 132,1 milyon ABD Doları ihracatla 159. sırada yer almış olup madencilik sektöründe ise 6. sırada yer almıştır.

2021 yılında kurulan ve Şirket’in yurt dışı satışlarını gerçekleştirilen %100 bağlı ortaklığı Gökırmak Maden ise 47,0 milyon ABD Doları satışla 575. sırada, sektörde ise 17. sırada yer almıştır.   https://tim.org.tr/tr/turkiyenin-ilk-1000-ihracatci-arastirmasi-2021

2022 yılında Şirket’in yurt dışı satışlarının gerçekleştirilen bağlı ortaklığı Gökırmak Maden, TİM’in açıkladığı ilk 1000 ihracatçı sıralamasında 2022 yılında 210,3 milyon ABD Doları satışla 132. sırada yer almış olup madencilik sektöründe ise 4. sırada yer almıştır. https://tim.org.tr/tr/turkiyenin-ilk-1000-ihracatci-arastirmasi-2022