Halkla İlişkiler Politikamız

Faaliyet gösterilen alanlarda; çevresel, sosyal ve ekonomik etkileşimlerin olumlu değer yaratması Acacia Maden’ nin önceliğidir.

“Duyarlı, Sorumlu Madencilik” anlayışına uygun olarak tüm iş süreçlerinin tutarlı, adil, şeffaf ve katılımcı şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla;

• Paydaşlarımızla şeffaf ve sürekli iletişim kurmak,
• Doğal-kültürel-sosyal çevreyi ve değerleri korumak,
• Yerel sürdürülebilir gelişim fırsatları oluşturmak ve desteklemek,
• Yaşam kalitesi ve üzerinde kalıcı değer yaratmak,
• Paydaşlarımız ile güven üzerine kurulu ilişkiler kurmak ve doğru bilgi vermek,
• Yerel istihdam, yerel iş gücü ve yerel tedarik kapasitesini desteklemek ve arttırmak,
• Çevresel, kültürel ve sosyal değerlerin korunmasını sağlamak,
• Yerel halk için yeni çalışma alanları yaratmak,
• Bölgedeki yaşam kalitesinin arttırılmasını ve sosyal hayatın iyileştirilmesini desteklemek,
• Madencilik faaliyetleri sırasında güvenli bir sosyal ortam sağlamak,
• Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerini planlanmak / yürütülmek (özellikle eğitim, gelişim, altyapı alanlarında)
• Çalışanlara ve yerel halka saygı duymak ve haklarını korumak,
• Proje etki alanındaki yerleşim yerlerinde çevresel, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak.