Gökırmak Bakır Projesi

KONUM

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.’ nin sahip olduğu ve geliştirdiği Gökırmak Bakır Projesi, Kastamonu İli’ ne bağlı Hanönü İlçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Hanönü, Kastamonu İl sınırının en doğusundaki ilçe konumuyla, Doğu’ sunda Sinop’a bağlı Boyabat İlçesi’ ne 40km, Batı’ sında Kastamonu’ ya bağlı Taşköprü İlçesi’ ne 25 km uzaklıkta yer almaktadır. Proje sahasının yer aldığı Hanönü İlçe’ sinin diğer il merkezlerine karayolu ulaşım çift şeritli karayolu ile sağlanmaktadır.

İlçe, bölgede bulunan havaalanları ve limanlara oldukça elverişli bir konumdadır. Kastamonu Havaalanı, Hanönü İlçe’ sinin Batısında 70 km mesafede karayolu ile yaklaşık 1 saatlik ulaşım mesafesindedir. Sinop Havaalanı ise İlçe’ ye 120 km uzaklıkta olup karayolu ile yaklaşık 1,5 saatlik yolculuk ile ulaşım sağlanabilmektedir. Her iki havaalanına Türkiye’ nin önde gelen havayolu şirketleri tarafından İstanbul’ dan günlük karşılıklı seferler düzenlenmektedir. İlçe merkezinden Karadeniz sahil şeridinde bulunan bölge limanlarına karayolu mesafesi ise; İnebolu Limanı’ na 155 km, Samsun Limanı’ na 225 km’dir.

PROJE GEÇMİŞİ

Gökırmak Bakır Proje’ sinin de bulunduğu ruhsat alanlarında Acacia tarafından 2007 yılından bu yana proje geliştirme ve inşaat faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Önceki dönemlerde devlet kurumlarının belirlediği önemli tespitler ve önceki çağlarda sürülmüş yeraltı galerileri üzerinde yoğunlaşan arama faaliyetleri, devamında tüm ruhsat sahası ve mücavir sahalarda devam ettirilmiştir. 2011 yılında Türkiye’ nin önde gelen kuruluşlarından İlbak Holding’ in projeye dâhil olması ile uluslararası standartlara uygun olarak çalışmalara yön verilmiştir. Uluslararası uzman firmaların katılımlarıyla söz konusu proje sahasında detay cevher arama programı sürdürülmüştür. Bu program dâhilinde Gökırmak Bakır Proje sahasında jeofizik ve jeokimya çalışmaları, arama sondajları, jeoteknik ve hidrojeolojik sondajlar, su gözlem ve kontrol çalışmaları gibi birçok saha faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Detay arama ve proje geliştirme çalışmaları sonucunda 2014 yılının başında Almanya’da yerleşik IMC firması tarafından Fizibilite Çalışması Raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rapora ek olarak çevresel ve sosyal etki değerlendirme çalışmaları, detay mühendislik, tesis ve altyapı çalışmaları, jeoteknik ve maden planları iyileştirme çalışmaları dalında uzman birçok firma tarafından Acacia öncülüğünde tamamlanmıştır. 2015 yılının son çeyreğinde Avustralya’da yerleşik AMC firması tamamlanan tüm bu çalışmaları Detay Fizibilite Çalışması Raporu’ nun genişletilmiş kapsamı içerisinde sunmuştur. 

2016 yılı içerisinde yer aldığı sektörlerde lider konumda bulunan Akfen Holding’ in de projeye dâhil olmasıyla beraber proje saha faaliyetlerine hız verilmiş, çalışmaların kapsamı genişletilmiştir. 2017 yılının ilk çeyreğinde hâlihazırda devam etmekte olan teknik ve inşaat çalışmalarına paralel olarak Avrupa Birliği Çevre ve Sosyal Politikaları’ na uygun olarak tamamlanan çevre ve sosyal etki değerlendirme raporları, uluslararası standart ve normlarda detay mühendislik çalışmaları ve JORC standartlarına göre geliştirilmiş maden kaynak ve rezerv tahminleri dâhil edilerek Mayıs 2017 tarihinde Detay Fizibilite Çalışması Raporu güncellenmiştir.

Madenin 3 boyutlu cevher ve sondaj görünümleri

DEVAM EDEN FAALİYETLER

Gökırmak Bakır Projesi kapsamında 2018 Yılı 4. Çeyreğinde cevher üretiminin başlaması ve planlandığı gibi konsantre cevher üretiminin sürdürülmesi hedeflenmektedir. Gökırmak Bakır Projesi kapsamında yıllık 2,000,000 ton tüvenan Bakır cevherinin üretilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda modern ekipmanlarla işletilecek olan tesis işletmesinin inşaat ve kurulum faaliyetleri devam etmektedir. Bunun yanı sıra atık depolama tesisi inşaatı ve ocak sahasında üst örtü kazı faaliyetleri de planlandığı üzere devam etmektedir. Toplam maden ömrü süresince 1,3 Milyon ton konsantre üretiminin hedeflendiği projede, maden ömrünün yaklaşık 12 yıl sürmesi planlanmıştır.

ACACIA MADEN İŞLETMELERİNİN YURT EKONOMİSİNE

KATKISI VE İSTİHDAM

Gökırmak Bakır projesi, bakır cevherinden metalik bakır üretim sürecinde bir ara ürün olan bakır konsantresi üretme amaçlı bir projedir.

Gökırmak Bakır Madeni yaklaşık 24 milyon ton % 1.5 tenöründe bakır cevheri rezervine sahiptir.

Madende aramalar 2007 yılında başlamış ve 2017 yılında yatırım kararı alınmıştır. Maden üretim yöntemi açık ocak üretim yöntemidir. Açık Ocaktan 12 yıl süreyle yılda 2 milyon ton %1.5 Cu içeren bakır cevheri üretilecektir. Madenden çıkartılacak olan toplam bakır cevheri miktarı yaklaşık 24.000.000 ton, metalik bakır içeriği ise yaklaşık 360.000 tondur. Yılda yaklaşık 120 bin ton % 22 bakır içeren bakır konsantresi üretilecektir.

Projenin yatırım tutarı 300 milyon dolar olacaktır. Bu tutarın %40 ı öz sermayeden, kalan %60 ise üç yabancı bankanın oluşturduğu konsorsiyumdan proje finansmanı marifetiyle sağlanmaktadır. Proje büyüme potansiyeline sahiptir. Maden ömrü boyunca yapılacak ilave sondajlar ile maden rezervinin arttırılması ve maden ömrünü de 20 yılın üzerine çıkarılması beklenmektedir.

Maden ömrü boyunca 700 kişiye doğrudan, 350 kişiye dolaylı olarak toplamda 1050 kişiye iş imkânı sağlanması öngörülmektedir. 12 yıllık maden ömrü boyunca yapacağımız ihracattan yaklaşık 12 Milyar Türk Lirası değerinde döviz girdisi sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, projenin Kastamonu ve Türkiye ekonomisine yapacağı katkı yaklaşık 6 milyar Türk Lirası seviyesinde olacaktır.