Arama Projeleri

Kastamonu ilinin Hanönü ilçesi sınırları dahilinde açık ocak bakır madeni ile flotasyon tesisinin de içerisinde bulunduğu Şirketimize ait 6 adet maden işletme ruhsatı bulunmaktadır. Toplam alanı 14.000 hektarı aşan bu ruhsatlar bünyesindeki arama ve rezerv geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu doğrultuda ilk etapta potansiyel bölgelerden başlanmak üzere jeokimya ve jeolojik etüt çalışmaları yürütülürken, uygun bulunan alanlarda yüzey jeofizik taraması ve sondaj çalışmaları yürütülmektedir.

Gökırmak Bakır Madeni büyüme potansiyeline sahip olup maden ömrü boyunca yapılacak ilave sondajlar ile maden rezervinin artırılması ve maden ömrünün 20 yılın üzerine çıkarılması beklenmektedir.

Arama Projeleri