Arama Projeleri

Kastamonu İl sınırları içerisinde bulunan 4 adet arama ruhsatı toplam 6.978 ha alanda yer almaktadır. Bu doğrultuda ilk etapta potansiyel bölgelerden başlanmak üzere jeokimya ve jeolojik etüt çalışmaları yürütülürken, uygun bulunan alanlarda yüzey jeofizik taraması ve sondaj çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

Gökırmak Bakır Madeni İşletmemiz büyüme potansiyeline sahip olup maden ömrü boyunca yapılacak ilave sondajlar ile maden rezervinin artırılması ve maden ömrünün 20 yılın üzerine çıkarılması beklenmektedir. Bu hedef doğrultusunda arama faaliyetlerine hızla devam edilmekte olup uhdemizde olan 4 Arama ve 4 İşletme Ruhsatında arama ve geliştirme çalışmaları hızla devam etmektedir.

Arama Projeleri