İK Politikamız

Vizyon

Sorumluluk alıp inisiyatif kullanabilen, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar ile kalıcı üstünlükler sağlamak.

Stratejiler

  • İnsana değer verip, ona değer katarak çalışmak
  • Katma değer yaratan mutlu ve bağlı insan kaynağı oluşturmak
  • İçten, dürüst ilişkiler kurup, şeffaf iletişimi desteklemek
  • Yenilikçi ve öncü olmak için model olup, çalışanlarımızı desteklemek
  • Hızlı, sonuç odaklı ve esnek yaklaşımımızla fark yaratmak
  • Hedeflerimiz ve geleceğimizin devamlılığı için kendini geliştiren çalışanlar yetiştirmek
  • Çevreye duyarlı yaklaşım ile çevreyi ve doğal kaynakları korumak