Kurumsal

2007 yılında İlbak Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kurulan ve Kastamonu İli’ ne bağlı Hanönü İlçesi’ nde faaliyet göstermeye başlayan Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., 2016 yılı itibarıyla Akfen Mühendislik A.Ş. ile girdiği ortaklık neticesinde Gökırmak Bakır Projesi faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Yatırımlarının tamamı yerli sermayeden oluşan Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., ülkemiz doğal kaynaklarını hiçbir kısıtlamaya gitmeden azami verimlilik ile ekonomiye kazandırmaya, altyapısını güçlendirmeye, etik değerlere saygılı ve sürdürülebilir madencilik ilkesi ile uluslararası standartlarda çalışmalara devam etmektedir.

HEDEFLER

  • Türkiye'nin lider bakır konsantrat üreticisi olmak
  • Ekonomik kazanç yaratmak
  • Çalışanlar için istihdam sağlamak
  • Bölge ekonomisi için katma değer sağlamak
  • İş sağlığı ve güvenliğinde en yüksek standartlara ulaşmak

SIFIR OLAY ANLAYIŞI

Tüm iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir.

TEKRARLANMAYAN OLAYLAR

Tüm iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenebilir.

TARTIŞILMAZ STANDARTLAR

İş sağlığı ve güvenliği standartlarımız tartışılmaz ve tüm çalışanlarımıza eşit uygulanır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VİZYONUMUZ

"Sıfır Zarar" ilkesi ile yönetmiş olduğumuz tüm operasyonlarımızda; iş sağlığı ve güvenliği standartlarına her zaman öncelik veren, çevre'ye saygılı ve duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde çalışan, etkin mühendislik çalışmaları ile kar etmeyi hedefleyen Türkiye'nin en değerli ve saygın maden işletmesi olmak.

SORUMLULUK

Gerçekleştirdiği projelerde öncelikle sosyal sorumluluk ilkeleri ve çevre duyarlılığını dikkate alan Acacia Mining, Hanönü bakır madeni için de yetkili mercilerden gerekli izinleri almış, doğaya zarar vermemek adına sorumluluklarını yerine getirmiş, Ayrıca organizasyon içindeki bireylere en konforlu şartları sunarken çevresindekileri de kalkındırmak ve destek olmak adına gerekli çalışmaları yapmıştır.

Bölgenin gelişimi ve şartların iyileşmesi adına projenin başlangıcından bugüne kadar 30 km’lik yol inşaatını kendi imkanlarıyla gerçekleştirmiştir.

Gelişimin ve kalkınmanın eğitimle başladığı gerçeğini her zaman destekleyen yaklaşımıyla “Eğitime Yüzde 100 Destek” kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Kastamonu iline 57,000 adet kitap bağışında bulunmuştur.

Ayrıca işletmede en verimli çalışma koşullarını yaratmak adına atölyeler, lojmanlar, sosyal tesisler, depolar, laboratuvarlar, yemekhane ve idari binalar inşa edilmiştir.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İLKELERİMİZ

•Sıfır zarar    •Risk yönetimi    •Alt işveren yönetimi    •Liderlik ve operasyonel kontrol    •Kaza olay araştırma ve kök neden inceleme    •Eğitim ve yeterlilik    •Sağlıklı olma    •Performans yönetimi ve değerlendirme    •Değer katma    •Sürekli gelişim