Arama Projeleri

Kastamonu İl sınırları içerisinde bulunan 4 adet arama ruhsatı toplam 6.978 ha alanda yer almaktadır. Bu doğrultuda ilk etapta potansiyel bölgelerden başlanmak üzere jeokimya ve jeolojik etüt çalışmaları yürütülürken, uygun bulunan alanlarda yüzey jeofizik taraması ve sondaj çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

Acacia Maden gelecek hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu arama çalışmaları ile madencilik faaliyetlerinin şu anda öngörülen 11 yıllık ömrünü yörede en az 30 yıla çıkarmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda arama faaliyetlerine hızla devam edilmekte olup uhdemizde olan 4 Arama ve 4 İşletme Ruhsatında arama ve geliştirme çalışmaları hızla devam etmektedir.

Arama Projeleri