Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik

GÖKIRMAK BAKIR PROJESİ

Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirme Yönetici Özet 2017 İngilizce | Türkçe