Arama Projeleri

Kastamonu ili sınırıları içerisinde 11.031 ha alanda toplam 6 adet arama ruhsatı sahibidir. Ruhsat sahalarında yapılmış prospeksiyon çalışmaları sonucunda potansiyel cevher bölgeleri saptanmıştır. Bu doğrultuda, ilk etapta potansiyel bölgelerden başlamak üzere jeokimya çalışmalarını yürütürken, bununla beraber uygun görülen yerlerde yüzey jeofizik taraması ve sondajlı aramalar da yapılması planlanmaktadır.